Gravesøknader i Vadsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vadsø kommune

Graving i Vadsø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.vadso.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/10 Varanger KraftUtviling - Generell varslingsplan Arbeidstillatelse Nyborgveien VARANGER KRAFTUTVIKLING AS 07.05.2019 06.05.2021
19/14 Generell Arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse Nyborgveien VARANGER KRAFTNETT AS 14.05.2019 14.05.2021
19/18 Arbeidsvarslingsplan Vadsø - Varanger Kraft Entreprenør AS Arbeidstillatelse Johan Grønvighs gate VARANGER KRAFTENTREPRENØR AS 15.05.2019 15.05.2021
19/24 generel arbeidsvarsling etter vei Arbeidstillatelse KIVIJOKI AS 10.06.2019 06.06.2022
20/2 Enebolig Gyda dahlsvei Gravearbeid Gyda Dahls vei MIETINEN MASKIN AS 07.01.2020 30.09.2020
20/12 Tilbygg Vadsø hallen graving for vann og avløp samt utvidelse og nedsenking av parkeringsplass Gravearbeid Idrettsvegen MIETINEN MASKIN AS 17.04.2020 01.10.2020
20/19 Fritidsbolig Krampenes 14/73 Gravearbeid Nordvaranger veien Privatperson 01.06.2020 31.10.2020
20/42 nytt avløp Gravearbeid Gnr/Bnr: 5/1 HALTOS SERVICESENTER AS 15.07.2020 30.09.2020
20/54 Ordne andboring til avløp Gravearbeid Damsveien HALTOS SERVICESENTER AS 17.08.2020 28.09.2020
20/56 nytt målerskap Arbeidstillatelse Nordvarangerveien HALTOS SERVICESENTER AS 14.08.2020 29.09.2020
20/59 Fiber Tolbugata 1 til 3. Gravearbeid Tollbugata SANDMO AS 25.08.2020 30.10.2020
20/62 ordne avløp Gravearbeid Krøkebærveien HALTOS SERVICESENTER AS 26.08.2020 30.09.2020
20/64 bytte stolpe/strever Arbeidstillatelse Gnr/Bnr: 5/288 HALTOS SERVICESENTER AS 28.08.2020 30.09.2020
20/65 Vannlekkasje Tanaveien 12 Gravearbeid Tanavegen GRAVING OG TRANSPORT AS 02.09.2020 02.10.2020
20/66 Ny spillvannsledning Idrettsveien Gravearbeid Idrettsvegen GRAVING OG TRANSPORT AS 07.09.2020 07.10.2020
20/67 Vannlekkasje Fjellveien 2 Gravearbeid Fjellvegen GRAVING OG TRANSPORT AS 07.09.2020 07.10.2020
20/68 nytt bardun anker Gravearbeid Karakkas gate HALTOS SERVICESENTER AS 09.09.2020 31.10.2020
20/69 flytte stolpe Arbeidstillatelse Blåbærveien HALTOS SERVICESENTER AS 09.09.2020 14.10.2020
20/70 Ny strøm kabel Arbeidstillatelse Engstien HALTOS SERVICESENTER AS 10.09.2020 30.09.2020
20/71 Rep vannledning Gravearbeid Idrettsvegen GRAVING OG TRANSPORT AS 14.09.2020 14.10.2020
20/72 Lindsethveien VAO Gravearbeid Lindsethveien BIRGER MIETINEN AS 14.09.2020 01.12.2020
20/73 lage skilt fundament Gravearbeid Båtsfjordveien HALTOS SERVICESENTER AS 15.09.2020 29.10.2020
20/74 omlegging av høyspentkabel Gravearbeid Båtsfjordveien HALTOS SERVICESENTER AS 22.09.2020 27.10.2020