Gravesøknader i Vadsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vadsø kommune

Graving i Vadsø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.vadso.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/10 Varanger KraftUtviling - Generell varslingsplan Arbeidstillatelse Nyborgveien VARANGER KRAFTUTVIKLING AS 07.05.2019 06.05.2021
19/14 Generell Arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse Nyborgveien VARANGER KRAFTNETT AS 14.05.2019 14.05.2021
19/18 Arbeidsvarslingsplan Vadsø - Varanger Kraft Entreprenør AS Arbeidstillatelse Johan Grønvighs gate VARANGER KRAFTENTREPRENØR AS 15.05.2019 15.05.2021
19/24 generel arbeidsvarsling etter vei Arbeidstillatelse KIVIJOKI AS 10.06.2019 06.06.2022
19/27 Nytt boligfelt Gravearbeid ringveien BIRGER MIETINEN AS 24.06.2019 06.12.2019
19/51 nytt oppvekstsenter Gravearbeid Bygdeveien BIRGER MIETINEN AS 26.08.2019 26.08.2020
19/52 Nye skiltoppsett Gravearbeid Myrkroken MESTA AS 28.08.2019 01.10.2019
19/53 Nye skiltoppsett Thomaselv Gravearbeid Amtmann Urbyes veg MESTA AS 02.09.2019 30.09.2019
19/54 Nye skiltoppsett Ekkerøy Gravearbeid Gnr/Bnr: 13/1 MESTA AS 02.09.2019 01.10.2019
19/56 ned graving av coax ved kiwi Gravearbeid Isak Sabas gate KIVIJOKI AS 05.09.2019 19.09.2019
19/57 Vannlekkasje Slettengata Gravearbeid Slettengata GRAVING OG TRANSPORT AS 05.09.2019 04.10.2019