Gravesøknader i Vadsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vadsø kommune

Graving i Vadsø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.vadso.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/24 generel arbeidsvarsling etter vei Arbeidstillatelse KIVIJOKI AS 10.06.2019 06.06.2022
20/19 Fritidsbolig Krampenes 14/73 Gravearbeid Nordvaranger veien Privatperson 01.06.2020 01.12.2021
21/14 Etablering av hustomt Gravearbeid Gnr/Bnr: 10/839 BIRGER MIETINEN AS 26.05.2021 30.09.2021
21/21 Grunnarbeid bolig Gravearbeid Gnr/Bnr: 10/800 WICKSTRØM AS 21.06.2021 30.08.2021
21/22 Grunnarbeid bolig Glassberget 17 Gravearbeid Gnr/Bnr: 10/836 WICKSTRØM AS 21.06.2021 30.08.2021
21/23 Bjørkeveien 37 drenering Gravearbeid Bjørkeveien Privatperson 21.06.2021 30.09.2021
21/24 Vannlekkasje Idrettsveien Gravearbeid Bjørkeveien GRAVING OG TRANSPORT AS 28.06.2021 28.07.2021
21/25 Vannlekkasje Oscarsgate 121 Gravearbeid Oscarsgate GRAVING OG TRANSPORT AS 29.06.2021 29.07.2021
21/26 Bønå eiendom - Grunn-undersøkelse Gravearbeid Strandgata BIRGER MIETINEN AS 29.06.2021 02.08.2021
21/27 Ny septiktank og avløpsrør Gravearbeid Damsveien WICKSTRØM AS 29.06.2021 30.08.2021
21/32 Johan Grønvighs gate 3 Gravearbeid Johan Grønvighs gate BYGG OG ANLEGG TJENESTER AS 12.07.2021 31.08.2021