Gravesøknader i Vadsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vadsø kommune

Graving i Vadsø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.vadso.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/10 Varanger KraftUtviling - Generell varslingsplan Arbeidstillatelse Nyborgveien VARANGER KRAFTUTVIKLING AS 07.05.2019 06.05.2021
19/14 Generell Arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse Nyborgveien VARANGER KRAFTNETT AS 14.05.2019 14.05.2021
19/18 Arbeidsvarslingsplan Vadsø - Varanger Kraft Entreprenør AS Arbeidstillatelse Johan Grønvighs gate VARANGER KRAFTENTREPRENØR AS 15.05.2019 15.05.2021
19/24 generel arbeidsvarsling etter vei Arbeidstillatelse KIVIJOKI AS 10.06.2019 06.06.2022
19/51 nytt oppvekstsenter Gravearbeid Bygdeveien BIRGER MIETINEN AS 26.08.2019 26.08.2020
19/77 Vadsø Dagsenter Gravearbeid Vidjeveien ARCTIC MINERALS AS 21.11.2019 31.07.2020
20/2 Enebolig Gyda dahlsvei Gravearbeid Gyda Dahls vei MIETINEN MASKIN AS 07.01.2020 30.09.2020
20/4 vadshallen, utvidelse sosial sone Gravearbeid Gnr/Bnr: 10/2 MIETINEN MASKIN AS 28.01.2020 01.09.2020
20/9 Bergveien VAO Gravearbeid Bergveien AS OSCAR SUNDQUIST 23.03.2020 31.07.2020
20/12 Tilbygg Vadsø hallen graving for vann og avløp samt utvidelse og nedsenking av parkeringsplass Gravearbeid Idrettsvegen MIETINEN MASKIN AS 17.04.2020 01.10.2020
20/19 Fritidsbolig Krampenes 14/73 Gravearbeid Nordvaranger veien Privatperson 01.06.2020 31.10.2020
20/24 Klubbhus Varanger Golfpark AS Gravearbeid Øvreveien SANDMO AS 02.06.2020 25.08.2020
20/28 Andersby skole Gravearbeid Andersby skole Privatperson 24.06.2020 31.07.2020
20/31 Ny Stolpe for strøm Arbeidstillatelse Hvistendalsgate HALTOS SERVICESENTER AS 09.06.2020 09.08.2020
20/34 Vannlekkasje Johan Grønvighs gate 8 Gravearbeid Johan Grønvighs gate GRAVING OG TRANSPORT AS 17.06.2020 17.07.2020
20/36 Ny Grasjetomt Gravearbeid Ringveien VADSØ TRANSPORTSERVICE AS 30.06.2020 15.07.2020
20/38 Innstramming kryss Ekkerøy Gravearbeid Gnr/Bnr: 13/75 MESTA AS 01.07.2020 30.07.2020
20/39 2 nye stolper for og lyse opp gangoverfelt Gravearbeid Havnegata HALTOS SERVICESENTER AS 06.07.2020 31.08.2020
20/40 2 nye stolper og nytt strøm inntak Gravearbeid Gnr/Bnr: 2/66 HALTOS SERVICESENTER AS 06.07.2020 06.08.2020