Gravesøknader i Vadsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vadsø kommune

Graving i Vadsø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.vadso.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/41
Entreprenør GRAVING OG TRANSPORT AS
Start 17.07.2019
Slutt 30.08.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Oscarsgate 56 -58
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, AF-ledning, Kummer

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 11.07.2019
Tittel VA kummer Poikilabakken
Byggherre
Organisasjon: VADSØ VANN OG AVLØP KF (orgnr.: 988783196)
Kontaktperson: (tlf.: 91159614)
Stedsansvarlig
Roy Søfting (tlf.: 99592981)
Ansvarshavende
Terje Andersen (tlf.: 90557273)