Gravesøknader i Vadsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vadsø kommune

Graving i Vadsø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.vadso.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/48
Entreprenør GRAVING OG TRANSPORT AS
Start 12.08.2019
Slutt 13.09.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Oscarsgate 9 -19
Søknad gjelder Vannledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.08.2019
Tittel Utbedring vannledning Oscarsgate 13
Byggherre
Kontaktperson: Martha Birkeland (tlf.: 98469081)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Terje Andersen (tlf.: 90557273)