Gravesøknader i Vadsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vadsø kommune

Graving i Vadsø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.vadso.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/54
Entreprenør HALTOS SERVICESENTER AS
Start 17.08.2020
Slutt 28.09.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Damsveien 37 -48
Søknad gjelder Vedlikehold, Avløpsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 11.08.2020
Tittel Ordne andboring til avløp
Byggherre
Organisasjon: HALTOS SERVICESENTER AS (orgnr.: 917099286)
Kontaktperson: bjørn åge halto (tlf.: 91381927)
Stedsansvarlig
Kristoffer kristiansen (tlf.: 91381927)
Ansvarshavende
kjell bjarne mietinen (tlf.: 91381927)