Gravesøknader i Vadsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vadsø kommune

Graving i Vadsø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.vadso.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/66
Entreprenør GRAVING OG TRANSPORT AS
Start 07.09.2020
Slutt 07.10.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Idrettsvegen 37 -41
Søknad gjelder Avløpsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 31.08.2020
Tittel Ny spillvannsledning Idrettsveien
Byggherre
Organisasjon: VADSØ VANN OG AVLØP KF (orgnr.: 988783196)
Kontaktperson: Tor Arne Næss (tlf.: 91159614)
Stedsansvarlig
Roy Søfting (tlf.: 99592981)
Ansvarshavende
Terje Andersen (tlf.: 90557273)