Gravesøknader i Vadsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vadsø kommune

Graving i Vadsø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.vadso.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/72
Entreprenør BIRGER MIETINEN AS
Start 14.09.2020
Slutt 01.12.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Lindsethveien 2 -39
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.09.2020
Tittel Lindsethveien VAO
Byggherre
Organisasjon: VADSØ VANN OG AVLØP KF (orgnr.: 988783196)
Kontaktperson: Tor Arne Næss (tlf.: 91159614)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Ole André Hammer (tlf.: 94182309)