Gravesøknader i Vadsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vadsø kommune

Graving i Vadsø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.vadso.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/8
Entreprenør GRAVING OG TRANSPORT AS
Start 15.03.2021
Slutt 30.04.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Bergstien 2
Søknad gjelder Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.03.2021
Tittel Spillvannsledning Fiskergata
Byggherre
Organisasjon: VADSØ VANN OG AVLØP KF (orgnr.: 988783196)
Kontaktperson: Janne Dolonen Harila (tlf.: 78942451)
Stedsansvarlig
Roy Søfting (tlf.: 99592981)
Ansvarshavende
Terje Andersen (tlf.: 90557273)